ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 30 Apr 2022
OVERALL STATUS

10.95%

โครงสร้างอาคาร 22.26%
22.26%
การตกแต่งภายนอก 0%
0%
การตกแต่งภายใน 0%
0%