ความคืบหน้าโครงการ

Updated at 31 Oct 2022
OVERALL STATUS

29.45%

โครงสร้างอาคาร 41.92%
41.92%
การตกแต่งภายนอก 0%
0%
การตกแต่งภายใน 0%
0%